مهندس مکانیک - نقشه کش صنعتی

تحصیلات

 • دیپلم نقشه کشی صنعتی هنرستان شهید بهشتی کرج از سال 1386 تا 1388
 • فوق دیپلم نقشه کشی صنعتی انقلاب اسلامی تهران از سال 1388 تا 1391
 • کارشناسی مهندسی مکانیک آزاد قزوین قزوین از سال 1391 تا 1394

سابقه شغلی

 • از سال 1390 تا 1391
  نیمه وقت شرکت پیشتاز قالب کرج - مدیر: -
  کارآموزی - نقشه کش صنعتی
  دلیل ترک: پایان مدت زمان کارآموزی
 • از سال 1393 تا کنون
  تمام وقت شرکت مهندسی رباتیک و تکنولوژی های نوین قزوین - مدیر: مهندس غفوری
  مهندس مکانیک - مهندس مکانیک
  دلیل ترک:

مهارت

 • autocad مسلط -
 • solidworks مسلط -
 • catia آشنا -
 • ansys workbench خوب -

زبان

خواندننوشتنمکالمه
انگلیسیمتوسطمتوسطمتوسط

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است